Obec Hradište pod Vrátnom ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do podujatia Čistý chotár 2023, cieľom ktorého bolo vyzbierať odpadky v prírode a v okolí štátnej cesty na území našej obce, čím sme si zároveň pripomenuli blížiaci sa Deň zeme. Tento rok je to už 10 rokov, odkedy organizujeme hromadné čistenie našej obce, následkom čoho sa mnzožstvo odpadu nájdeného v prírode z roka na rok zmenšuje.

Do podujatia Čistý chotár sa zapojilo Poľovnícke združenie, Dobrovoľný hasičský zbor, poslanci obecného zastupiteľstva, TJ Družstevník Hradište a viacerí jednotlivci.

Spolu sa zúčastnilo 58 ľudí, ktorí vlastnoručne celkovo vyzbierali 15 tisíc litrov odpadu.

Špeciálne poďakovanie patrí najmä poľovníckemu združeniu, ktoré sa už tradične zapojilo najväčším počtom účastníkov, jeho členovia prispeli technikou na zber a zvážanie odpadu a na záver pripravili účastníkom chutné občerstvenie.

Obec Hradište pod Vrátnom ďakuje aj ostatným jednotlivcom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili alebo ešte zapoja do čistenia našej obce v tomto roku, či už je to zbieranie odpadkov vo svojom okolí, zametanie ciest, čistenie potokov, vyhrabávanie lístia a čistenie verejných priestranstiev alebo iným spôsobom prispievajú k skrášleniu našej obce.

Poďakovanie v neposlednom rade patrí všetkým slušným občanom, ktorí nevynášajú odpad do prírody a svojim príkladom a osvetou prispievajú k čistote nášho životného prostredia.