Celé rozhodnutie Spoločného obecného úradu o umistnení stavby "SA_Hradište pod Vrátnom, FINA, TS, NNK" si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.