Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.