Celú verejnú vyhlášku stavebného úradu o oznámení o začatí stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením "SA_Prietrž, V227 ved., NNK, NNV, VNK, VNV" si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.