Bližšie informácie o bezplatnom dlhovom poradenstve v Senici vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu