Bližšie informácie k zavedeniu predplatných cestovných lístkov v TTSK nájdete vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.