Celú verejnú vyhlášku týkajúcu sa orezov a  výrubov drevín v blízkosti energetických zariadení si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.