Okresný úrad Senica – odbor civilnej ochrany oznamuje, že v dňoch 26.-28.9.2022 sa na Obecnom úrade v Hradišti pod Vrátnom vo veľkej zasadačke budú vydávať jódové profylaktiká nasledovne:
v pondelok v čase od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.30 hod.
v utorok v čase od 8.00 do 12.00 hod.
v stredu v čase od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod.
Kto má doma, nech donesie aj staré expirované jódové tablety.
Nové jódové tablety môžete vyzdvihnúť aj pre ostatných rodinných príslušníkov, prípadne susedov. Nárok na jódové profylaktiká majú všetci obyvatelia s trvalým alebo registrovaným prechodným pobytom v obci Hradište pod Vrátnom.