Pripomienky k zmene cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2022/2023 je možné adresovať emailom alebo písomne na jednotlivých dopravcov, na vedomie TTSK - odbor dopravnej politiky v termíne do 30.09.2022. Pripomienky možno podávať tiež cestou obecného úradu v Hradišti pod Vrátnom v dostatočnom časovom predstihu, t.j. najneskôr do 29.09.2022. Podrobnosti vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu