Kontrola výberu dane za psa v roku 2018

Termín: do konca decembra 2018

Kontrola pokladne Obecného úradu

Termín: do konca decembra 2018

 

Kontrola plnenia rozpočtu obce na rok 2018

Termín: do konca decembra 2018

 

V Hradišti pod Vrátnom dňa 9.5.2018