Kontrola realizácie a spôsobu financovania vybudovania kamerového systému v roku 2017

Termín: do konca apríla 2018

Kontrola splácania dlhodobých záväzkov obce v roku 2017

Termín: do konca júna 2018

 

Kontrola čerpania rezervného fondu v roku 2017

Termín: do konca júna 2018

 

 

V Hradišti pod Vrátnom dňa 30.11.2017