Obec Hradište pod Vrátnom v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa: Základná škola s materskou školou Hradište pod Vrátnom s nástupom od 1. júla 2018

Celý text výberového konania vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu .