Zoznam predpokladaných kultúrno-spoločenských podujatí v obci Hradište pod Vrátnom v roku 2017

V roku 2017 sa predpokladajú nasledovné kultúrno-spoločenské podujatia (dátumy podujatí sú len predbežné!).

Dátum

Názov

Miesto

Organizátor

19.2.2017

Detský karneval

sála KD

ZŠ s MŠ

25.2.2017

Fašiangová zábava a pochovávanie basy

sála KD

TJ

1.4.2017

Čistý chotár – upratovanie obce

obec

OcÚ+organizácie

23.4.2017

Ľudovít Kašuba - koncert

zrušené

Kašuba band

30.4.2017

Stavanie mája

pred KD

OcÚ+DH

13.5.2017

Púť hasičov

Bazilika Šaštín-Stráže

DHZ

7.5.2017

Prvé sv. prijímanie

kostol

RK Cirkev

20.5.2017

15. výročie JDS+petangový turnaj

dvor KD

JDS

3.6.2017

Rozprávkový MDD

ihrisko TJ

Eckert+ZŠ s MŠ+DHZ

9.6.2017

Sprievod svetla ku kaplnke Najsvätejšej Trojice so sv. omšou

obec, kaplnka

RK Cirkev

10.6.2017

Vrátno fest
- festival folku a country

dvor KD

OcÚ+ ZŠ s MŠ +TJ+Country tip+veterany.eu

11.6.2017

Sv. omša pri Kaplnke Najsvätejšej Trojice

kaplnka

RK Cirkev

25.6.2017

Sv. omša - Božské Srdce Ježišovo

námestie obce

RK Cirkev

22.7.2017

futbalový turnaj

ihrisko TJ

TJ

29.7.2017

Súťaž vo varení gulášu

pred OcÚ

DHZ

5.8.2017

Fatimská sobota

Bazilika Šaštín-Stráže

JDS

20.8.2017

Prehliadka dychových hudieb

dvor KD

DH+OcÚ

10.11.2017

Pietna spomienka na obete vojen

Pomník padlých

OcÚ+JDS

11.11.2017

Hodová zábava

sála KD

TJ

19.11.2017

Stretnutie jubilantov, rodákov a  úcta k starším

sála KD

OcÚ+JDS+ZŠ s MŠ+DH

5.12.2017

Mikuláš

ZŠ s MŠ

DHZ

10.12.2017

Adventná beseda

zasadačka OcÚ

OcÚ

17.12.2017

Vianočná tržnica

sála KD

ZŠ s MŠ