Termíny zberu veľkoobjemového, biologicky rozložiteľného a drobného stavebného odpadu (DSO) vo dvore obecného úradu v roku 2017

Druh odpadu

Dátum zberu

Čas zberu

veľkoobjemový, DSO, konáre

2.1.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

3.1.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

4.1.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

6.2.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

7.2.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

8.2.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

6.3.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

7.3.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

8.3.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

3.4.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

4.4.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

5.4.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

2.5.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

3.5.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

5.6.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

6.6.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

7.6.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

3.7.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

4.7.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

7.8.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

8.8.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

9.8.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

4.9.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

5.9.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

6.9.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

2.10.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

3.10.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

4.10.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

6.11.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

7.11.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

8.11.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

4.12.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

5.12.2017

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

6.12.2017

14.00-18.00

 

Veľkoobjemový odpad (napr. postele, matrace, dvere, okná, nábytok...) sa umiestňuje do veľkoobjemového kontajnera bezplatne.

DSO (betón, lepenka, obkladačky, kamenná drvina, keramická dlažba, kvádre, linoleum, obkladacie dosky, odpad z demolácií, lepenka, piesok, sadrokartón, sadrové dosky, sklo s drôtenou vložkou, sklolaminát, stavebná suť, strešná krytina, tehly, tehlová drvina, tvárnice, umakart, výkopová zemina) sa umiestňuje do veľkoobjemového kontajnera za poplatok
0,04 € / 1 kg alebo možno ho odviezť do zberného dvora v Senici za poplatok 0,03 € / 1 kg.

Biologicky rozložiteľný odpad = tráva, burina, konáre sa umiestňuje na zem vo dvore obecného úradu bezplatne.

Je prísne zakázané do dvora obecného úradu do veľkoobjemových kontajnerov alebo na zem umiestňovať plasty, kovy, sklo, papier, nebezpečný a elektronický odpad, jedlé oleje, šatstvo! Tieto sa zbierajú tak, ako doteraz, na jar a na jeseň, termíny zberu budú vopred vyhlásené. Pneumatiky sa zbierajú v pneuservisoch.