Interval zberu a vývozu komunálneho odpadu s frekvenciou vývozu 26x, 15x a 16x v roku 2017
UTORKOVÉ VÝVOZY - VEĽKÉ VOZIDLO
Dátum Vývoz 26x/rok
oranžová nálepka
Vývoz 15x/rok
(osamelo žijúci)
ružová nálepka
Vývoz 16x/rok
(sezónni chalupári)
zelená nálepka
10.1.2017 áno áno nie
24.1.2017 áno nie nie
7.2.2017 áno áno nie
21.2.2017 áno nie nie
7.3.2017 áno áno nie
21.3.2017 áno nie nie
4.4.2017 áno áno áno
18.4.2017 áno nie áno
2.5.2017 áno áno áno
16.5.2017 áno nie áno
30.5.2017 áno áno áno
13.6.2017 áno nie áno
27.6.2017 áno áno áno
11.7.2017 áno áno áno
25.7.2017 áno áno áno
8.8.2017 áno áno áno
22.8.2017 áno áno áno
5.9.2017 áno nie áno
19.9.2017 áno áno áno
3.10.2017 áno nie áno
17.10.2017 áno áno áno
31.10.2017 áno nie áno
14.11.2017 áno áno nie
28.11.2017 áno nie nie
12.12.2017 áno áno nie
26.12.2017 áno nie nie

 

ŠTVRTKOVÉ VÝVOZY - MALÉ VOZIDLO
Dátum Vývoz 26x/rok
oranžová nálepka
Vývoz 15x/rok
(osamelo žijúci)
ružová nálepka
Vývoz 16x/rok
(sezónni chalupári)
zelená nálepka
5.1.2017 áno áno nie
19.1.2017 áno nie nie
2.2.2017 áno áno nie
16.2.2017 áno nie nie
2.3.2017 áno áno nie
16.3.2017 áno nie nie
30.3.2017 áno áno áno
13.4.2017 áno nie áno
27.4.2017 áno áno áno
11.5.2017 áno nie áno
25.5.2017 áno áno áno
8.6.2017 áno nie áno
22.6.2017 áno áno áno
6.7.2017 áno áno áno
20.7.2017 áno áno áno
3.8.2017 áno áno áno
17.8.2017 áno áno áno
31.8.2017 áno nie áno
14.9.2017 áno áno áno
28.9.2017 áno nie áno
12.10.2017 áno áno áno
26.10.2017 áno nie áno
9.11.2017 áno áno nie
23.11.2017 áno nie nie
7.12.2017 áno áno nie
21.12.2017 áno nie nie