Oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu  "Územný plán obce Dobrá Voda - Zmeny a doplnky č. 2/2017".

Celé znenie vyhlášky Obce Dobrá Voda č. 59/2018 zo dňa 18.01.2018 si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.