Celé rozhodnutie o povolení stavby na spevnenú plochu k rodinnému domu na pozemku par.č. 10553 si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.